• RITZKY FIRDAUS

  Member
  11 September 2008 at 9:58 am

  Dear all friend; Attn: ZHW.

  Yang dapat dibetulkan termasuk Tahun 2007 dan tahun-tahun sebelumnya yang sudah lewat batas waktu pembetulan yang ditentukan UU (2Tahun).

  Tetapi dengan Sunset Policy hal tsb. dapat dibetulkan sehingga batas waktu paling lambat 2 tahun mendapat perlakuan menjadi dibolehkan untuk dibetulkan dan tidak terkena Sanksi Bunga dan Tidak Diperiksa.

  Demikian.

  Regard's

  RITZKY FIRDAUS