Ortax Forums PPh Badan Lap Rugi Laba & PPh Badan Reply-7967

  • bepra1

    Member
    16 January 2010 at 8:15 am

    iya betul rekan syiamura…
    maksud saya lap rugi laba dengan format seperti ini dapat dengan mudah dimanipulasi dengan cara memperbesar stock akhir…