• rianindra

    Member
    20 August 2015 at 10:18 am

    saya mohon bantuan dari rekan ortax.kemaren saya sudah melakukan pembetulan spt tahunan dari tahu 2009 s.d 2013 pembetulan saya mengenai penambahan harta kekayaan yang belum dilaporkan akan tetapi setelah pembetulan selasai dan stp pun keluar pimpinan saya ingin melaporkan kembali harta kekayaannya yang lain sementara tahun perolehannya tahun 2009 jadi pertanyaannya apakah bisa saya buat pembetulannya di SPT tahun 2014 saja