• KAJAPSBY

  Member
  17 April 2014 at 7:50 am
  Originaly posted by hanif:

  Emangnya PPN inova tersebut boleh dikreditkan?

  Betul kawan, masalah boleh dikreditkan / tidak itu masalah PPN. Artinya kita kembali ke permasalahan PPN, bila menurut aturan yang berlaku boleh dikreditkan ya dikreditkan, tetapi bila tidak boleh dikreditkan ya tidak dikreditkan

  mksh