Ortax Forums PPh Badan laporan audit Reply-42253

  • hangsengnikkei

    Member
    11 July 2013 at 9:07 am

    mo tanya sama rekan pri
    jadi kalau kita diaudit wajib menyampaikan SPT dengan lap keu yg diaudit alias ga boleh kl pake lap keu yg ga diaudit (ngakunya ga diaudit di SPT)?