Ortax Forums PPh Badan tarif baru UKM Reply-42010

  • riaisti

    Member
    2 July 2013 at 3:43 pm

    mohon penjelasan yang lebih detail agar tidak membingungkan dalam melakukan pengenaan tarif 1% dalam pengisian PPh Final

    Thanks 🙂