• denikrypt

  Member
  5 June 2013 at 1:58 pm

  dear rekan ortax,

  apakah boleh, apabila kita buat spt ppn masa pembetulan untuk (misal untuk bulan januari s/d mei 2013 akan kita laporkan LB, tetapi ditahun 2012 ada KB yg masih belum dilaporkan.

  Apa hal tersebut diperkenankan?

  Terima kasih atas perhatiannya,

  best regards,
  denny