Ortax Forums PPh Badan spt pph badan Reply-40503

  • Toriq777

    Member
    4 May 2013 at 10:47 am

    dear ortax members.

    saya mau bertanya kenapa spt masa januari sampai november status pajak di bukti penerimaan surat di sebut kurang bayar?