• jalanpagi

    Member
    26 April 2013 at 1:57 pm

    SPT PPh Badannya sudah benar sesuai sunset policy, tetapi memang kalau sesuai spt pph badan itu akan terutang ppn tetapi bukan kah itu memang keuntungan sunset policy hanya dikenakan pada PPh nya saja, mohon petunjuk