• hanif

  Member
  30 October 2012 at 6:48 am

  Untuk keseluruhan kasus ini, coba dudukkan dulu penggunaan istilah PTT. Sebab, pengertian PTT itu sendiri adalah :
  Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

  Sehingga, ketika TS menggunakan istilah PTT tapi menerima gaji secara bulanan dalam jumlah yang tetap, istilah PTT tidak pas digunakan.

  Salam