• Nafad

  Member
  24 July 2012 at 9:29 am
  Originaly posted by wannabewongkpp:

  menurut saya itu kewajiban si BUMN, PKP Rekanan hanya bertanggungjawab dalam penomoran faktur dan pemberian SSP tanpa tandatangan.

  tapi mereka suka maksa supaya PKP rekanan yang tanda tangan di SSP.
  kalau gak dituruti, pasti pembayaran mandek…