• S@NT@ CL@USE

    Member
    21 January 2019 at 4:47 pm
    Originaly posted by ry13:

    Rekan mohon pencerahan, jika suatu badan memenangkan suatu perkara sehingga mendapatkan pembayaran atas tuntutan, apakah dikenakan PPh? kalau iya termasuk pasal berapa dan berapa tarifnya?

    masuk ke pendapatan lain2 yang menjadi objek pajak badan saat perhitungan SPT tahunan.