• sezeblueflower

    Member
    30 March 2011 at 11:52 am

    dear all rekan ortax,

    sesuai dengan judul topik, saya ingin menanyakan, syarat apakah yang menjadi penentu untuk menggunakan form SPT 1108 atau 1107 dalam melapor PPN? untuk PPN masa sebelum tahun 2011. terimakasih.

    salam.