Ortax Forums PPN dan PPnBM Restitusi PPN Reply-20510

 • fusuy

  Member
  18 February 2011 at 9:05 am

  kalo sudah masuk mau pembetulan":UU KUP

  Pasal 8
  (1)

  Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
  (1a)

  Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.