• Sugito

    Member
    23 September 2010 at 4:09 pm

    Topik diskusi ini mengenai Sumbangan keagamaan selain zakat. rekan ortax memang ahli dibidang pajak & ekonomi , harap maklum.

    Orang yg tepat maju ke MK / MA adalah pak Gustian, beliau sudah berpengalaman.